Jobcrafting
Sleutelen aan je baan zonder weg te gaan

Met meer plezier en energie naar je werk

Aan je huidige baan sleutelen om deze beter te laten aansluiten op je persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten heet jobcrafting. Je past je werk zodanig aan dat het beter bij je past en je betrokkenheid, motivatie en tevredenheid toenemen. Het is dus je baan veranderen zonder van baan te veranderen. Er kan vaak veel meer dan je denkt. Met jobcraften houdt en maak je je werk gezond, betekenisvol, plezierig en uitdagend.

Gaat dit ook over jou?

  • Ik wil graag meer controle over mijn werk
  • Ik wil meer contact met mensen
  • Ik wil meer gebruik maken van mijn eigen sterke kanten
  • Ik wil minder last hebben van de negatieve aspecten van mijn baan.
  • Ik doe werk wat me teveel energie kost en wil graag meer werkplezier
  • Ik wil mijn talenten beter kunnen inzetten op mijn werk

Ik kan je helpen te sleutelen aan je baan, zodat je niet hoeft weg te gaan. Deze coaching geeft je de mogelijkheid om weer (nieuw) plezier in je bestaande werk te krijgen. Op interactieve wijze ga je aan de slag om hier je eerste stappen in te zetten. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden die er zijn om anders naar je bestaande werk te kijken en te onderzoeken waar je zelf invloed op kan uitoefenen.

Als je weet waar ruimte zit, kun je kijken hoe je die gaat benutten. Je kunt gaan nadenken over welke taken je wilt oppakken, bijschaven of afstoten en wie je bij dit proces gaat betrekken. Uiteraard met oog voor de organisatiedoelstellingen en zonder collega’s of klanten te benadelen.

Jobcrafting

Mijn werkwijze

Tijdens 3 tot 5 coachingsgesprekken maak je een analyse van je baan en je functioneren. Dit vraagt om een grondig zelfonderzoek. Dat doe je door op 4 manieren te gaan sleutelen aan je baan (jobcrafting).

Het gaat daarbij om de aanpassing van:
Taken: zoals bijvoorbeeld meer uitdagende taken doen, meer het accent leggen op het werk dat je goed kan, het afstoten van vervelende taken
Relaties op het werk: bijvoorbeeld door je werk zo te organiseren dat je meer contacten hebt met de klant of juist minder met collega’s met wie je slecht samenwerkt
Manier waarop je naar je werk kijkt: bijvoorbeeld door meer de nadruk te leggen op het doel van je werk en wat het resultaat daarvan betekent voor anderen
Werkplek, werkomgeving, werktijd: je kiest de werkplek die het beste bij je taak van het moment past. Of je past ervoor je werktijden aan zodat je je werk beter kan combineren met je privéleven. Het Nieuwe Werken is hier een voorbeeld van.

Aan de hand van diverse (schriftelijke) oefeningen en opdrachten ga je hiermee aan de slag en wordt het steeds duidelijker waar het soms voor jou knelt in je baan maar ook welke mogelijkheden en ruimte er binnen je baan zijn om dit positief te beïnvloeden en op te lossen.

Je sluit af met een persoonlijk actieplan om hier concreet in duidelijke stappen mee aan de slag te gaan.

Het traject bestaat uit 3 tot 5 gesprekken van 1,5 uur. Tussen deze gesprekken plannen we voldoende tijd om de opdrachten uit te werken. Houd rekening met een doorlooptijd van circa drie maanden. In sommige situaties kan gekozen worden voor een verkort traject

Blauw Loopbaancoaching energie 1

Het resultaat

Het is voor mij altijd weer een verrassing om te zien wat dit sleutelen aan
een baan oplevert.

Ik zag veel cliënten gemotiveerder en betrokkener hun “aangepaste” werk invullen. Hun persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten werden weer volop ingezet.